All posts tagged "Bzdura Czym"

  • Mniej ciała, więcej ducha

    Trzy czwarte rodaków jest przeciwko komercjalizacji świąt Bożego Narodzenia. Ale jednocześnie ci sami pędzą do marketów, by dokonać monstrualnych zakupów. Tak, jakby miał nagle zapanować...