All posts tagged "Kosiniak Kamyszowi"

  • Warszawa – 1. dzień gniewu

    Przyjechali protestować przeciwko wydłużeniu czasu pracy do emerytury, elastycznemu czasowi pracy, Kosiniak-Kamyszowi, właśnie ministrowi pracy. Przeciwko nędzy i upokarzaniu ich przez „salonową” władzę. W stolicy...