All posts tagged "Panem Eugeniuszem"

  • (Nie)piękni ludzie panny „S”

    Niepięknych historii nie tworzą przecież piękni ludzie. Raczej brzydcy, zdradzieccy. Zdradzili tu pannę „S”, nasze wspólne ongiś ideały. Tak myślę. Tak to odebrałem.. Zdradzili naszego...