All posts tagged "Pani Przewodnicz"

  • Czytelnia polonijna

    „Nasz Czas”, periodyk polonijny, ukazujący się na Litwie, Łotwie i w Estonii, w którym Ryšard Maceikianec pyta: „Pani Przewodnicząca. Dziś wiele się mówi o rzekomych...

  • Czytelnia polonijna

    „Nasz Czas”, periodyk polonijny, ukazujący się na Litwie, Łotwie i w Estonii, w którym Ryšard Maceikianec pyta:„Pani Przewodnicząca. Dziś wiele się mówi o rzekomych problemach...