Źle się dzieje w państwie polskim

 

 

Najbliższe miesiące zadecydują o losie praworządności i demokracji w Polsce. Niezbędna jest mobilizacja społeczeństwa i opozycji – apelują w liście otwartym byli prezydenci, ministrowie i opozycjoniści.

Oto pełna treść listu otwartego:

Przywrócimy demokratyczne państwo prawa. Oświadczenie

0a960febfeafe1dc9cb62bab07c65532,4,19,0-42-386-386-0Najbliższe miesiące zadecydują o losie praworządności i demokracji w Polsce.

Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza zejść z drogi niszczenia porządku konstytucyjnego, paraliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego i całej władzy sądowniczej. Parlament pracuje pod dyktando niewielkiej większości, lekceważąc argumenty i interesy mniejszości. Pojawiają się projekty drakońskich ustaw, takich jak bezwzględny zakaz przerywania ciąży. Władza eskaluje konflikty i podziały w społeczeństwie.

Rządzący wybrali konfrontację ze wspólnotą euroatlantycką. Spór w sprawie Trybunału realnie grozi ograniczeniem praw członkowskich w Unii Europejskiej. Antyeuropejskie i ksenofobiczne wypowiedzi i działania rządzących podważają spójność Unii, działają na rzecz interesów imperialistycznej Rosji. Z wiarygodnego, cenionego partnera w Unii i NATO stajemy się „państwem specjalnej troski”. Chwieją się fundamenty naszego bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego.

Polska zmierza do autorytaryzmu i izolacji w świecie.

Do powstrzymania tej tendencji niezbędna jest pełna mobilizacja społeczeństwa i środowisk opozycji oraz wypracowanie programu wspólnego działania na rzecz obrony demokracji.

  1. Apelujemy do wszystkich Polaków o kierowanie się w codziennej pracy i działaniu porządkiem prawnym zgodnym z konstytucją. Próba stworzenia przez PiS porządku własnego jest uzurpacją władzy. Wzywamy polityków obozu rządzącego, którym drogie są państwo i demokracja, do odmowy udziału w ich niszczeniu. Przypominamy, że za łamanie konstytucji winni poniosą odpowiedzialność.
  2. Wyrażamy uznanie i szacunek dla odpowiedzialnej, godnej postawy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, innych sądów, reprezentacji prawników oraz wydziałów prawa uczelni wyższych. Sędziom, prokuratorom i przedstawicielom innych zawodów prawniczych należy zapewnić szczególną ochronę przed konsekwencjami bezprawnych posunięć władz.
  3. Opozycja parlamentarna nie może ulec presji rządzących. Nie mogą podlegać negocjacjom kwestie fundamentalne, a szczególnie obowiązek publikowania przez rząd wyroków Trybunału Konstytucyjnego, zaprzysiężenie trzech sędziów TK wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji oraz nowelizacja konstytucji w celu zmiany obecnego składu Trybunału. Apelujemy o współdziałanie polityków opozycji w obronie państwa prawa oraz swobód obywatelskich.
  4. Wyrażamy uznanie dla Komitetu Obrony Demokracji, który stał się ośrodkiem koordynującym ruchu obywatelskiego sprzeciwu. Miarą społecznego zapotrzebowania na jego działania jest masowy udział Polaków w akcjach organizowanych przez Komitet. Aby skutecznie wypełniać swoją misję, KOD winien pozostać organizacją społeczną, która nie angażuje się w rywalizację partyjną.
  5. Wyrażamy uznanie wspólnocie euroatlantyckiej i Unii Europejskiej za jej zaangażowanie na rzecz ochrony praworządności i demokracji w naszym państwie. Prowadzone na jej forach dyskusje, podejmowane uchwały, opinie i rekomendacje nie są „ingerencją w wewnętrzne sprawy Polski”, lecz wyrazem uzasadnionej troski o stan naszego państwa i prawa obywateli. Apelujemy o wytrwałość we wspólnej trosce o łączące nas wartości.

Warszawa, 25.04.2016

Sygnatariusze tego apelu różnią się w ocenie wielu polskich problemów, ale łączy nas wspólne przekonanie, że warunkiem wstępnym jakichkolwiek racjonalnych zmian jest utrzymanie w Polsce demokracji.

Lech Wałęsa, prezydent RP w latach 1990-1995

Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP w latach 1995-2000 i 2000-2005

Bronisław Komorowski, prezydent RP w latach 2010-2015

Włodzimierz Cimoszewicz, premier RP w latach 1996-1997, minister spraw zagranicznych RP w latach 2001-2005

Andrzej Olechowski, minister spraw zagranicznych RP w latach 1993-1995

Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych w latach 2007-2014

Ryszard Bugaj, działacz i ekspert „Solidarności”, internowany

Władysław Frasyniuk, przywódca „Solidarności”, więzień polityczny

Bogdan Lis, przywódca „Solidarności”, więzień polityczny

Jerzy Stępień, przywódca „Solidarności”, internowany, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008

Sygnatariusze listu nie chcą zgadzać się z wolnymi wyborami Polaków – powiedziała w poniedziałek premier Beata Szydło, pytana o list otwarty b. prezydentów, szefów MSZ i opozycjonistów, którzy napisali m.in., że PiS nie zamierza zejść z drogi niszczenia porządku konstytucyjnego.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Na specjalnej konferencji prasowej ogłoszono, że nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności jakiegoś przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z konstytucją już z chwilą ogłoszenia wyroku. Czyli: Szydło może sobie nie publikować, ale prawo i tak prawem pozostanie.

– Jestem zdziwiona stanowiskiem Sądu Najwyższego. Bardzo źle się dzieje, że sędziowie dają się wikłać w walkę polityczną – powiedziała w TVP Info Beata Szydło. Premier uważa, że dzisiejsza decyzja Sądu była „podsycana przez opozycję”.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek oceniła, że stanowisko Sądu Najwyższego, który wydał uchwałę o respektowaniu niepublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, to efekt „spotkania kolesi”.

– Dzisiejsze stanowisko Sądu Najwyższego odbieram jednoznacznie. Jest to dalsze szerzenie anarchii w naszym kraju. Tak naprawdę zebrał się zespół kolesi, którzy bronią status quo poprzedniej władzy – powiedziała Mazurek.

Delegacja Komisji Weneckiej znów przyjechała do Polski. razem eksperci będą chcieli uzyskać informacje w sprawie ustawy o policji.

Już teraz wiadomo, że ustawa inwigilacyjna łamie konstytucję.

Jak długo można żyć w takim państwie ???

Jak długo PiS będzie je niszczyć ???

 

Klincz

Redaktor

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.